Uncategorized

อิสลาม ละหมาด

single image

อิสลาม ละหมาด

อิสลาม ละหมาด – การละหมาด คือ ศาสนกิจอย่างหนึ่ง ในศาสนาอิสลาม มีเวลาละหมาด 5 เวลาต่อวัน เป็นการ แสดงออก ถึงความเคารพต่อ อัลลอฮฺทั้ง ทางร่างกาย และ จิตใจ ด้วยความสงบ และ ความสำรวม อีกทั้งยัง นับว่า เป็นศาสนกิจประจำวันที่สำคัญที่สุด ในศาสนา อิสลามด้วย อัลลอฮฺได้ทรงบัญญัติ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาละหมาด ไว้ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีใจ ความสำคัญว่า ก่อนเริ่ม การละหมาด จะต้องอาบน้ำละหมาด ทุกครั้ง แต่หากในกรณี ที่ไม่มีน้ำ สามารถใช้ ตายัมมุม คือ ฝุ่นดินที่มีความสะอาดทดแทนได้ ละหมาด มีความหมาย ถึงการขอพร ซึ่งในทางศาสนา แล้วการละหมาด หมายถึง การกล่าวและ การกระทำอันประกอบ ไปด้วยการตักบีร และจบลงด้วย สะลาม การละหมาดเป็นการสร้างความ เป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ของมุสลิมทั่วโลก

 

ความสะอาดกับการละหมาด

ก่อนการ ละหมาด ผู้ละหมาดต้อง อาบน้ำละหมาด (วุฎูอ์) ได้แก่การใช้น้ำ ชำระมือ ปาก จมูก ใบหน้า แขน ศีรษะ หู และเท้า พร้อมกับขอพร ถ้าไม่มีน้ำให้ชำระด้วยผงดิน (ตะยัมมุม) ในกรณีที่เพิ่งหมด ประจำเดือน หลังคลอดบุตร หรือ แท้งบุตร หรือผู้ที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ หลั่งน้ำอสุจิ นอกจากอาบน้ำ ละหมาดแล้ว ต้องอาบน้ำ ทั่วร่างกาย (ญะนาบะหฺ) ด้วย

สิ่งที่ทำให้ ความสะอาด เสียไป ซึ่งทำให้การละหมาดไม่มีผล ได้แก่ การผายลม การขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ มีเพศสัมพันธ์ หลั่งอสุจิ คลอดบุตร แท้งบุตร หลับ หรือเป็น ลมหมดสติ

 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องละหมาด

 • เป็นมุสลิม
 • บรรลุศาสนภาวะ
 • มีสติสัมปชัญญะ
 • ปราศจากหัยฎฺ นิฟาส หรือ วิลาดะฮฺ

 

ขั้นตอนการละหมาด

ชาวมุสลิมกำลังละหมาด

การละหมาด ประกอบด้วยหน่วยย่อย เรียกร็อกอะหฺ (หรือร่อกอัต ร็อกอะห์) การละหมาดในโอกาส ต่าง ๆ มีจำนวนร็อกอะห์ต่างกันไปเช่นละหมาดวันศุกร์มี 2 ร็อกอะหฺ ละหมาด เวลากลางคืนมี 4 ร็อกอะหฺ ละหมาดตะรอวีฮฺ ในคืนของเดือนถือศีลอด มี 40 ร็อกอะหฺ เป็นต้น

ละหมาด 1 ร็อกอะหฺประกอบด้วย

 • มีเจตนาแน่วแน่
 • ยกมือระดับบ่า กล่าวตักบีร อัลลอฮูอักบัรซึ่งเป็นการสดุดี พระอัลลอฮ์แล้ว ยกมือมากอดอก (ตามทัศนะซุนนีย์) หรือปล่อยมือลง (ตามทัศนะชีอะหฺ และซุนนีย์สำนักมาลิกีย์)
 • ยืนตรง อ่านอัลกุรอาน ซูเราะหฺอัลฟาติฮะหฺ และบางบทตามต้องการ
 • ก้มลง สองมือจับเข่า ศีรษะอยู่ในแนวตรงกับ สันหลัง กล่าวว่า “ซุบฮานะ ร่อบบิยัลอะซีมิ วะบิฮัมดิหฺ” อย่างน้อย 3 ครั้ง
 • ยืนตรง กล่าว “สะมิอัลลอหุ ลิมัน ฮะมิดะหฺ”
 • ก้มกราบให้หน้าผาก และจมูกจดพื้น มือวางบนพื้น ให้ปลายนิ้วสัมผัสพื้น หัวเข่าจดพื้น กล่าวว่า “ซุบฮานะ รอบบิยัล อะอฺลา วะบิฮัมดิฮฺ” อย่างน้อย 3 ครั้ง
 • อ่านบทขอพร
 • ก้มกราบครั้งที่ 2

การละหมาดที่มี 2 ร็อกอะหฺ เมื่อลุกขึ้นจากการกราบครั้งที่ 2 จะอ่านตะฮียะหฺ หรือเรียกว่า ตะชะหฺหุด ส่วนละหมาดที่มีมากกว่า 2 ร็อกอะหฺจะอ่านตะฮียะหฺอีกครั้ง ในร็อกอะหฺ สุดท้าย เมื่อเสร็จสิ้นการกล่าว ตะฮียะหฺจะ เป็นการกล่าวสลาม คือกล่าวว่า “อัสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมาตุลลอหฺ” พร้อมกับเหลียวไป ทางขวาครั้งหนึ่ง กล่าวอีกพร้อมกับ เหลียวไป ทางซ้าย แล้วยกมือลูบหน้า เป็นอันเสร็จสิ้นการละหมาด

 

เวลาละหมาดและรูปแบบการละหมาด

การละหมาดฟัรฏู อัลลอฮฺทรงกำหนด ให้มุสลิมทำการละหมาด วันละ 5 เวลา คือ

 1. ละหมาดศุบหฺ มี 2 ร็อกอะฮฺ เวลาเริ่มตั้งแต่ฟ้าสาง จนถึงก่อน ดวงอาทิตย์ขึ้น
 2. ละหมาด ซุฮฺริ มี 4 ร็อกอะฮฺ เวลาเริ่มตั้งแต่ดวงตะวันคล้อย จนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทอดยาวออกไปเท่าตัว
 3. ละหมาดอัศรฺ มี 4 ร็อกอะฮฺ เวลาเริ่มตั้งแต่เมื่อเงา ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยาวกว่าเท่าตัว ของมันเอง จนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน
 4. ละหมาดมักริบ มี 3 ร็อกอะฮฺ เวลา เริ่มตั้งแต่ ดวงอาทิตย์ตกดิน จนสิ้นแสงอาทิตย์ คือเวลาพลบค่ำ
 5. ละหมาดอิชาอฺ มี 4 ร็อกอะฮฺ เวลา เริ่มตั้งแต่เวลาค่ำ จนถึงก่อนฟ้าสาง

สนันสนุนโดย ufabet1168

เงื่อนไขของการละหมาด

นอกจากจะต้อง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ผู้ละหมาดยังต้องคำนึง ถึงเงื่อนไขอีก 8 ประการที่สำคัญ อันได้แก่

 1. ต้องปราศจากหะดัษ ใหญ่และหะดัษเล็ก คือ ต้องไม่มีญะนาบะฮฺ หัยฎู นิฟาส หรือ วิลาดะฮฺ และต้อง มีน้ำละหมาด
 2. ร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม และสถานที่ ละหมาด ต้องสะอาด
 3. ต้องปกปิด เอาเราะฮฺ กล่าวคือ ผู้ชายต้องปิดตั้งแต่ สะดือถึงหัวหัวเข่า ผู้หญิงจะต้องปกปิด ทั่วร่างกาย ยกเว้นมือและใบหน้า 
 4. ต้องหันหน้า ไปทางกิบละฮฺ 
 5. ต้องรู้ว่าได้เวลา ละหมาดแล้ว
 6. ต้องรับว่า มุสลิมทุกคนต้อง ปฏิบัติการละหมาด 
 7. ต้องไม่ตั้งใจ เปลี่ยนการละหมาด เป็นอย่างอื่น
 8. ต้องห่างไกล จากสิ่งที่ทำให้ เสียละหมาด

กลับสู่หน้าหลัก http://islamiccalendar2019.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like