Contents

Latest News

single image
Lifestyle Politics Science Sport Uncategorized

อิสลาม ธนาคาร

อิสลาม ธนาคาร อิสลาม ธนาคาร – ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545...
single image
Lifestyle Politics Science Sport Uncategorized

อิสลาม พิธีกรรม ที่ควรรู้

อิสลาม พิธีกรรม อิสลาม พิธีกรรม – ศาสนพิธี  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่ถือปฎิบัติในศาสนา  เมื่อนำมาใช้ในพระพุทธศาสนา จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฎิบัติในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่าง ๆ  ช่วยทำให้ความศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนิกชนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม  จึงเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ควรรักษาไว้คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชหรือนักพรต...
single image
Lifestyle Politics Science Sport

อิสลามในประเทศไทย

อิสลามในประเทศไทย อิสลามในประเทศไทย เมื่อเราพูดถึง คนที่นับถือศาสนาอิสลาม บางทีก็จะเรียกว่า   “พวกแขก” ซึ่งหมายถึง ชาวมุสลิมโดยรวมหรือ ชาติพันธุ์ที่เข้ามาอยู่อาศัย ในแผ่นดินสุวรรณภูมิหลายร้อยปี มาแล้ว ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา สำหรับการเข้ามาของมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ตามรายงานของนักวิชาการต่าง ๆ พบว่าการเข้ามาของอิสลามหรือการแพร่ขยายของอิสลามในโลกใบนี้มี...
single image
Lifestyle Politics Science Sport

อิสลาม สัญลักษณ์

อิสลาม สัญลักษณ์ อิสลาม สัญลักษณ์ – ศาสนาอิสลาม : ดาวและจันทร์เสี้ยว ตามหลักการศาสนาอิสลาม ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ ประจำศาสนา แต่ในโลกปัจจุบัน ความคุ้นเคยกับดาวและจันทร์เสี้ยว ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าดาวและจันทร์เสี้ยว คือสัญลักษณ์ของอิสลาม ซึ่งความเป็นจริงที่มาของดาวและจันทร์เสี้ยว พอสรุปได้ดังนี้คือ...
single image
Lifestyle Politics Science Sport

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) นับเป็นสถานศึกษา ขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนมาเป็นเวลายาวนานถึง 64 ปี มีนักเรียนชาย-หญิงทั้งมุสลิม พุทธ คริสต์ และศาสนาอื่น ๆ...
single image
Lifestyle Politics Science Sport

อิสลามห้ามกินอะไรบ้าง

อิสลามห้ามกินอะไรบ้าง อิสลามห้ามกินอะไรบ้าง – เรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับมนุษย์ เพราะการกินเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจ ถ้ามนุษย์ต้องการกินสิ่งใด มนุษย์ก็จะผลิตสิ่งนั้น ขึ้นมาตอบสนอง ถ้ามนุษย์รู้จักกินของดีและมี ประโยชน์ มนุษย์ก็จะผลิตแต่ของดี และ มีประโยชน์ต่อมนุษย์เอง แต่ในทางตรงข้ามถ้ามนุษย์กินของที่เป็นโทษ มนุษย์ก็จะผลิตสิ่งที่เป็นโทษออกมา ตอบสนองซึ่งจะเป็นโทษต่อมนุษย์เองหรือถ้า...
single image
Lifestyle Politics Science Sport

อิสลาม ทําไมไม่กินหมู

อิสลาม ทําไมไม่กินหมู อิสลาม ทําไมไม่กินหมู – ตามหลักวิทยาศาสตร์ ในยุคปัจจุบันมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเนื้อสัตว์ พบว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดมีพยาธิตัวเล็ก ๆ ที่ตามนุษย์มองไม่เห็นอยู่มากน้อยต่างกันไป แต่ในเนื้อหมูมีพยาธิบางชนิดซึ่งมีเกราะที่เกิดจากไขมันในเนื้อหมูห่อหุ้มมันอยู่ ซึ่งความร้อนต่ำไม่สามารถทำลายมันได้ พยาธิเหล่านี้จะเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายมนุษย์หลังจากที่กินเนื้อหมูเข้าไป และรอฟักตัวออกมาทำอันตรายร่างกายมนุษย์ เช่น ประสาทตาและประสาทสมอง เป็นต้น...
single image
Lifestyle Politics Science Sport

อิสลามคืออะไร ใครอยากรู้มีคำตอบ

อิสลามคืออะไร  อิสลามคืออะไร  ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์พระองค์ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน อิสลามเป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า การมอบ การยอมจำนน การยอมแพ้ และการยอมตาม สำหรับความหมายศัพท์ทางวิชาการ  ได้ให้ความหมายของอิสลามไว้ว่า “อิสลามคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ...
Load More
Sport

ufabet 258

ufabet 258 ufabet 258 ในปัจจุบันนี้การพนันออนไลน์เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นการพนันที่มีรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายกว่าในสมัยก่อน เพราะถ้าในสมัยก่อนเราต้องการเล่นพนันอะไรสักอย่างเราก็ต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้นและก็ต้องนำเงินสดติดตัวไปเพื่อใช้เป็นทุนซึ่งในการเดินทางก็มีค่าใช้จ่าย และยังมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ที่คิดจะประสงค์ร้ายในทรัพย์สินเราที่ติดตัวมา จึงทำให้เกิดความวิตกกังวลหลายอย่างในการที่จะเล่นพนันสักครั้ง ต่างจากในปัจจุบันนี้เพียงแค่คิดว่าจะเล่นพนันไม่ว่าจะเป็นพนันในรูปแบบไหน เราก็สามารถนั่งเล่นได้ที่บ้านด้วยซ้ำ ไม่ต้องเดินทางไปให้เหนื่อยหรือยุ่งยากอะไร เพียงแค่เลือกเว็บที่เราไว้ใจมีมาตรฐานและมีความมั่นคงทางการเงิน เราก็ทำการสมัครและสามารถเข้าใช้บริการได้โดยทางเว็บก็จะมีเกมพนันให้เราเลือกมากมาย ...